Firmanavn: Højvang Miljølaboratorium A/S

Firmaprofil: Højvang Miljølaboratorium A/S er et dansk privatejet miljølaboratorium.
Laboratoriet tilbyder prøvetagning og analyse inden for en række miljøområder som jord, luft, spildevand og drikkevand.


Kontakt: Telefon: +45 58 24 24 58
Fax: +45 58 24 10 06
E-mail:
Hjemmeside: